หลายท่านเคยเจอกับเหตุการณ์ ติดมุ้งลวดทั้งหลังแล้ว แต่ทำไมจิ้งจกยังสามารถเข้ามาในบ้านได้ เราต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า มีมุ้งลวดแค่บางรูปแบบเท่านั้นที่สามารถช่วยป้องกันจิ้งจกได้ ซึ่งหลักการในการติดตั้งมุ้งลวดสำหรับการป้องกันจิ้งจก คือ ต้องไม่มีรูหรือช่องว่างเลยแม้แต่น้อย เนื่องจากจิ้งจกเป็นสัตว์ที่สามารถลอดไปตามช่องหรือรูที่มีขนาดเล็กได้แบบที่เราคาดไม่ถึง ดังนั้นในการติดตั้งมุ้งลวดเพื่อป้องกันจิ้งจก ต้องพิจารณาจากรูปแบบประตูหน้าต่าง เพื่อนำมาใช้ร่วมกับมุ้งลวดประเภทที่สามารถป้องกันจิ้งจกได้

นอกจากการติดตั้งมุ้งลวดเพื่อป้องกันจิ้งจกแล้ว เราต้องทำการสำรวจตรวจสอบโดยรอบบ้านด้วย ว่ามีช่องทางไหนที่จิ้งจกสามารถเข้ามาในบ้านได้อีกหรือไม่