งานมุ้งลวดและงานผ้าม่านนั้น ควรติดตั้งหลังจบงานอื่นที่มีฝุ่นละออง เช่น งานต่อเติม , งาน Built In , งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วจะติดอะไรก่อนดี คำตอบคือ ติดตั้งมุ้งลวดก่อนดีกว่า เนื่องจากว่าหากติดตั้งผ้าม่านไปก่อน มีโอกาสที่ผ้าม่านจะขาด เนื่องจากโดนส่วนมุมของมุ้งลวดไปเกี่ยว หรืออาจเป็นรอยสกปรกเลอะเทอะ ที่เกิดจากการติดตั้งมุ้งลวด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถเลือกการติดตั้งมุ้งลวดได้ทั้งก่อนและหลังงานผ้าม่าน และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการติดตั้งมุ้งลวดเท่านั้นเอง