เส้นคาดกลางบานมุ้งลวด คือ เส้นอะลูมิเนียมที่คาดบริเวณกึ่งกลางบานมุ้งลวด โดยทั่วไปจะมี 1 หรือ 2 เส้น วัตถุประสงค์ ก็เพื่อช่วยให้เฟรมมุ้งลวดมีความแข็งแรงมากขึ้น ทำให้เฟรมมุ้งลวดไม่โก่งเข้าหากันเวลาที่เราอัดแผ่นมุ้งลงไป ซึ่งเส้นคาดกลางบานมุ้งลวดนี้อยู่คู่กับงานมุ้งลวดมานานแสนนาน พร้อมกับปัญหาที่หลายท่านเจอ คือ เมื่อเรามองออกไปนอกบ้านผ่านมุ้งลวด เส้นคาดกลางบานจะอยู่ในระดับสายตาพอดี ทำใหรู้สึกไม่โล่งตา โปร่งสบายตา ซึ่งหลายท่านไม่ชอบ และไม่อยากให้มีเส้นคลาดกลางนี้

ส่วนในปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อลดหรือไม่ใช้เส้นคาดกลางบานมุ้งลวดแล้ว แต่ยังคงในเรื่องของความแข็งแรงไว้เหมือนเดิม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานมุ้งลวดในเรื่องของความสบายตาและความสวยงาม