มุ้งจีบหน้าต่าง

มุ้งจีบหน้าต่าง เป็น Function มุ้งลวดที่เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก เป็นมุ้งลวดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานส่วนที่เป็นมุ้งจะถูกรวบเก็บไว้ที่ด้านข้าง ทำให้ไม่บดบังทัศนียภาพหากมองจากในบ้านออกไปข้างนอก และจะไม่เป็นที่เก็บฝุ่นในขณะที่ไม่ได้ใช้งานอีกด้วย ในอดีตมุ้งลวดจีบ ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมุ้งลวดทั่วไป แต่ในปัจจุบันมุ้งลวดจีบ ราคาไม่สูงมากนัก และหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับในเรื่องของความสวยงาม ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยที่เดียว

หมวดหมู่:

ข้อดีของมุ้งลวดจีบ
– ทำให้บ้านดูสวยงามเรียบร้อย เนื่องจากสามารถพับเก็บมุ้งลวดจีบได้เวลาไม่ใช้งาน ไม่มีมุ้งลวดค้างตลอดเวลา
– มุ้งลวดจีบสามารถใช้ได้กับหน้างานเกือบทุกประเภท ทั้งมีรางมุ้ง ไม่มีรางมุ้ง รวมถึงหน้างานที่มีข้อจำกัดซึ่งมักเกิดจากการ Built-In
– มุ้งลวดจีบสามารถใช้งานกับหน้างานที่มีความกว้างมาก ที่มุ้งลวดทั่วไปไม่สามารถทำได้ เช่น ประตูบานเฟี้ยม โดยสามารถเลือกใช้มุ้งลวดจีบพ่วง Wide Span (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อเสียของมุ้งลวดจีบ
– ในขณะใช้งานเมื่อมองผ่านมุ้งลวดจีบจากในบ้านออกไปนอกบ้านจะรู้สึกไม่โล่งตา เนื่องจากมุ้งลวดจีบมีลักษณะเป็นพับ ๆ
– ลมสามารถผ่านมุ้งลวดจีบได้น้อยกว่ามุ้งลวดไฟเบอร์
– มุ้งลวดจีบ ราคาสูงกว่า เมื่อเทียบกับมุ้งลวดบานเลื่อนและบานเปิดทั่วไป
– มุ้งลวดจีบจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่ามุ้งลวดบานเลื่อนและบานเปิดทั่วไป ซึ่งโดยปกติมุ้งลวดจีบหน้าต่างจะมีอายุประมาณ 5-7 ปี โดยอายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ และ ฝีมือช่างที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง ซึ่งในส่วนนี้เองจะเป็นส่วนที่ทำให้ราคามุ้งลวดจีบของแต่ละผู้ให้บริการมีความแตกต่างกัน
– การทำความสะอาดมุ้งลวดจีบค่อนข้างยาก และใช้เวลาค่อนข้างนาน

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานมุ้งลวดจีบ
– ในการใช้งานไม่ควรเปิดมุ้งลวดจีบค้างไว้ เนื่องจากจะทำให้จีบที่อัดพับไว้คลายตัวในระยะยาว
– ในการใช้งานมุ้งลวดจีบ เวลาเปิดปิดควรจับที่บริเวณกึ่งกลาง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของมุ้งลวดจีบออกไปได้ เนื่องจากหากเราจับที่บริเวณค่อนมาทางด้านล่าง เฟรมด้านล่างจะเคลื่อนตัวนำหน้าเฟรมด้านบน ทำให้ในระยะยาวเชือกจะไม่วิ่งในแนวตรงและเกิดการเสียดสีจนทำให้เชือกขาดได้