มุ้งลวดบานเลื่อน

มุ้งลวดบานเลื่อน เป็นมุ้งลวดรูปแบบมาตรฐาน ที่สามารถติดตั้งในชุดประตูหรือหน้าต่างที่มีรางมุ้งมาพร้อมแล้ว แม้จะเป็นรูปแบบมุ้งมาตรฐานแต่ทางเราก็ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาในการใส่เส้นคาดกลาง โดยคำนึงถึงความแข็งแรงและความสวยงามในการใช้งานจริง ซึ่งเราทำการทดสอบอย่างละเอียดจนเป็นที่มั่นใจ จึงทำให้งานมุ้งลวดบานเลื่อนที่มีขนาดไม่เกินที่ทางเรากำหนด ไม่จำเป็นต้องใส่เส้นคาดกลาง ส่งผลให้ในจุดนั้นมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น

หมวดหมู่:

มุ้งลวดบานเลื่อน เป็นมุ้งลวดรูปแบบมาตรฐาน ที่สามารถติดตั้งในชุดประตูหรือหน้าต่างที่มีรางมุ้งมาพร้อมแล้ว แม้จะเป็นรูปแบบมุ้งมาตรฐานแต่ทางเราก็ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาในการใส่เส้นคาดกลาง โดยคำนึงถึงความแข็งแรงและความสวยงามในการใช้งานจริง ซึ่งเราทำการทดสอบอย่างละเอียดจนเป็นที่มั่นใจ จึงทำให้งานมุ้งลวดบานเลื่อนที่มีขนาดไม่เกินที่ทางเรากำหนด ไม่จำเป็นต้องใส่เส้นคาดกลาง ส่งผลให้ในจุดนั้นมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น